Archiv rubriky: Spoločnosti

Spoločnosti

Spoločnosti sú čisto obchodnou záležitosťou. Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená jedným alebo viacerými podnikateľmi, či už fyzickými osobami alebo právnickými osobami, na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Podniká pod svojím menom, ktorá je zapísané v obchodnom registri. Zakladá sa spoločnou zmluvou,...

Read More

Prečo je dôležité nepodceniť význam kľúčových slov

Podstatnou súčasťou SEO, čiže optimalizácie pre vyhľadávače je vedieť používať efektívne kľúčové slová (keywords). Teda malo by ísť o tie, čo vychádzajú z istých prieskumov a analýzy a majú tendenciu byť v danom obore vyhľadávané. Zároveň však čo najviac špecifické práve pre váš web...

Read More